Denna artikel är en annons

Spelar kyrkan roll?

Malin Pihlgren Nylander, präst i Landskrona och Irene Gunnehill, volontär i kyrkans arbete.

Kyrkan mitt i byn. Det gamla uttrycket står sig och fylls med innehåll i tiden. – Vi är med när Landskrona växer, säger Malin Pihlgren Nylander, präst i Landskrona.

Utöver gudstjänster är Svenska kyrkan engagerad i en rad aktiviteter mitt bland invånarna i Landskrona. Vare sig det är dop eller babyrytmik, konfirmation eller ungdomskör, begravningar eller Leva-vidare grupper.

Där livet händer, som Malin Pihlgren Nylander formulerar det. Och livet ställer många frågor. Inte minst vid kriser.

– Jag tror att många är mer genuint troende än vad vi först tänker oss. Även om vi kanske beskriver det mer som hopp än just tro. Vi är inte vana vid att prata just Gudstro i Sverige, men gärna vad vi hoppas på i livet. Vi vill ju tro på något …

På fredagsförmiddagarna till exempel då kvinnor från olika kulturer och traditioner samlas för att umgås och prata i Johannesgården. Och barnen får gärna följa med.

– Vi brukar förbereda en fråga att samtala kring för den som vill. Nyligen hade vi ”Min första kärlek”, berättar Malin Pihlgren Nylander. Med kvinnor från så många olika kulturer blir det också många skiftande berättelser. Både vackra och sorgliga, men med det gemensamma att här finns det en öppenhet, en tillit som gör att vi lär känna varandra som individer.

En annan verksamhet är ”Matkassen”, en matbutik där matvaror med kort datum delas ut till personer som har det tufft ekonomiskt – mat som de vanliga butikerna annars skulle ha kastat. Som motprestation doneras 20 kr av besökaren för att hjälpa till med lokalhyran. Det kan komma uppemot 150 personer under de tre gånger som butiken har öppet i veckan.

Irene Gunnehill är en av de frivilliga som hjälper till med ”Matkassen”.

– Det här är så otroligt berikande, säger hon entusiastiskt. Av flera skäl. Dels för att vi gör något aktivt mot matsvinnet, men också den glädje och gemenskap som uppstår när vi träffas.

Irene är också Sofiasamtalare på torsdagskvällar i Sofia Albertina kyrka. Här finns möjlighet till en stunds enskilt samtal med en medmänniska om sådant som är viktigt i livet, något som också erbjuds i Asmundtorps kyrka under fredagseftermiddagar. 

– Alla frivilliga i Svenska kyrkan gör ett fantastiskt jobb, säger Malin Pihlgren Nylander, och ger oss verklig möjlighet att finnas just mitt i vardagen, mitt i livet.

– Det är så vi kan ge till samhället, både praktiskt i vardagen och hjälp till tro på ”något annat”, på en omtankens Gud.

– Vi spelar roll, för vi finns där alltid – för alla.