Landskrona har klättrat hundra platser i Svenskt Näringslivs rankning

Robin Berkhuizen är vd för Emrahus som bygger energieffektiva passivhus och en av de företagare som har mycket kontakt och dialog med Landskrona stad.

De senaste åren har Landskrona stad haft ett särskilt fokus på att göra det enklare att driva företag i kommunen. Arbetet har gett tydliga resultat i Svenskt Näringslivs årliga rankning av företagsklimatet. Landskrona har klättrat från plats 144 år 2010 till plats 44 år 2019.

Det ska vara enkelt att driva och utveckla företag i Landskrona. Därför har Landskrona stad arbetat med en rad insatser för att stärka relationerna med företagarna, förstå deras behov och ge god service och vägledning. Robin Berkhuizen är vd för Emrahus som bygger energieffektiva passivhus och LSS-boenden, och är en av de företagare som har mycket kontakt och dialog med Landskrona stad. 

– Jag har upplevt riktigt god service och vägledning från kommunens sida. Landskrona utvecklas i snabb takt och kommunen är verkligen på tårna och stöttar nya idéer och projekt som kan bidra till Landskronas positiva utveckling, säger Robin Berkhuizen.

Emrahus och Robin Berkhuizen står också bakom mikrokvarteret Morgon-doppet i Borstahusen med sex passivhus nära Öresund med unik arkitektur inspirerat av fiskeläget Borstahusen och havet.

Svenskt Näringslivs enkätundersökning visar att företagarna i Landskrona generellt upplever en bra service, information och dialog i kontakten med kommunen. 2019 ansåg 56 procent av företagarna att företagsklimatet har blivit bättre de senaste fem åren. Drygt åtta av tio företag (82 procent) har inte övervägt att flytta från Landskrona, vilket är bättre än Skånesnittet.

Text: Hanne Skak Jensen
Foto: Emrahus
Fakta om Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet
Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en rankning av företagsklimatet i Sveriges alla kommuner. Syftet med rankningen är att visa var det är bäst att starta och driva företag i Sverige. En kommuns placering beror på företagens svar från enkätundersökningen och statistik från SCB och UB AB. Enkäten skickas till 70 000 företag i hela Sverige. I de mindre kommunerna får 200 företag en enkät och i de största kommunerna skickas 400 enkäter.