Denna artikel är en annons

Alfdex satsar på miljön för den tunga trafiken

Ibrahim Mustafic i samspråk med Anne Edberg, två av 200 anställda på Alfdex.

Alfdex är ett högteknologiskt företag i Landskrona vars reningsseparator för dieselmotorer slår säljrekord i en allt mer miljömed­veten värld.

Alfdex tillverkar en separator för rening av vevhusgasutsläpp från dieselmotorer i lastbilar, bussar och jordbruksmaskiner, där man är världsledande inom sitt område. Tekniken bygger ursprungligen på erfarenheter från Alfa Laval som också är hälftenägare i Alfdex tillsammans med Concentric.

Separeringsprincipen är baserad på Alfa Lavals centrifugalteknik som skiljer olika vätskor från varandra och fasta partiklar från vätskor. Alfdex har förfinat denna specialteknologi för att skilja partiklar och droppar från gas. Separatorn avlägsnar oljedroppar och sotpartiklar från vevhusgaserna och återför dem till motorn, utan behov av ett utbytbart filter. Det sparar inte bara miljön utan minskar också servicebehovet.

När miljömedvetenhet om utsläpp och ny lagstiftning runt om i världen riktar in sig på avgaser från dieselmotorer har efterfrågan på Alfdex separator med extremt hög reningseffektivitet ökat och många lastbilstillverkare i Nordamerika, Europa och Japan har valt att installera Alfdex-separatorn i sina produkter. Majoriteten av nya tunga lastbilar i Nordamerika och Europa använder Alfdex-separatorn. Men även företag som tillverkar jordbruks- och anläggningsmaskiner använder Alfdex lösning.

– De tunga fordonen kommer för lång framtid att trafikera våra landsvägar och vår strategiska tillväxtplan bygger på det, säger Fredrik Larsson, VD för Alfdex. Även om elfordon har en framtid är de mer lämpade för kortare sträckor med begränsad last. Vårt huvudsegment är långväga transporter med tung last, där kapaciteten i ett elfordon inte räcker till.

För tunga fordon i långdistanstrafik utvecklas istället alternativa drivmedel som biodiesel och gas, samtidigt som man utvecklar allt effektivare teknik för att minimera motorns förluster. Alfdex utvecklar just nu nya produkter som stödjer denna utveckling.

Alfdex tog sin form när ett antal tekniker på Alfa Laval och Haldex började sitt utvecklingsarbete för 20 år sedan. Idag har Alfdex 200 anställda med huvudkontor i Lands-krona.

– Vi har sedan start tillverkat 5 miljoner separatorer och vi slog försäljningsrekord 2019, säger Fredrik Larsson. Alfdex finns sedan 2017 i nya lokaler i Landskrona.Företaget har nyligen också etablerat sig med en ny fabrik i Kina för den lokala marknaden som nu börjat få upp intresset för renare motorer.

Utöver en produkt som gör global nytta för miljön, satsar Alfdex också på långsiktighet lokalt. Alfdex stöttar ett flertal av Landskronaområdets idrottsföreningar och andra projekt för att bidra till att ungdomar ska få en värdefull fritid.